Katja Kruit

ir. K.D. (Katja) Kruit
onderzoeker/adviseur

Vanuit mijn achtergrond in duurzame energie en chemische procestechnologie hou ik mij bezig met de energietransitie. Hoe ziet de warmtevoorziening eruit in 2050? Welke infrastructuur gaat daarvoor nodig zijn? En hoe kunnen steden, energieleveranciers en industrie samen de juiste keuzes maken om voorbereid te zijn op de toekomst? Ik voer studies uit voor Nederlandse overheden en organisaties, waarbij ik mijn kennis inzet om hen te ondersteunen bij deze opgaven.

Voordat ik bij CE Delft kwam werken, coördineerde ik een interdisciplinair onderzoeksproject naar duurzame steden aan de Universiteit van Minnesota (V.S.) en werkte ik binnen TNO aan biobrandstoffen, procesintensificatie, warmte-opslag en circulaire economie. Hier deed ik ervaring op met beleidsadvisering, projectmanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik heb aan de TU Delft chemische technologie gestudeerd en mijn Master behaald in Sustainable Energy Technology.

Mijn expertisevelden zijn:

  • Energievoorziening van de stedelijke omgeving
  • Hernieuwbare brandstoffen
  • Chemische procestechnologie
  • Circulaire economie

Artikelen
Webinar | Configuraties Aquathermie STOWA - 07 juli 2020 

Aardgasvrij in Europa
Katja Kruit in Ruimte en Wonen 7 april 2020.