Kwaliteitsbewaking en projectevaluatie

De kwaliteit van onze onderzoeken en adviezen is voor ons een groot goed. Wij vinden het belangrijk dat opdrachtgevers tevreden zijn, maar willen het ook horen als zaken niet in orde zijn, zodat we dat recht kunnen zetten en onze toekomstige dienstverlening kunnen verbeteren.

CE Delft vraagt opdrachtgevers actief om projecten te evalueren, zodat we zicht houden op de klanttevredenheid. Er zijn in 2017 46 evaluaties ingevuld (57 in 2016). Het gemiddelde rapportcijfer is een 8. Dit is conform het langjarig gemiddelde (8,1 in 2016). Er zijn dit jaar 18 evaluaties ingevuld door nieuwe opdrachtgevers, waarbij meer dan de helft aangeeft bij CE Delft uit te komen via een collega of relatie.

Ook tijdens de projectuitvoering zijn er verschillende kwaliteitstoetsen ingebouwd. Zo worden rapporten door de sectorleiders beoordeeld op inhoudelijke kwaliteit en bewaken het secretariaat en de medewerker communicatie het taalgebruik en de vormgeving van onze onderzoek- en adviesproducten. Voor Engelse tekstcontrole en vertalingen werken wij al jaren met een vaste 'native speaker'.