Lokale energietransitie

Gemeenten en andere lokale overheden zijn leidend in de energietransitie. Met het klimaatakkoord in handen zijn zij aan zet om de warmtetransitie vorm te geven. CE Delft helpt lokale overheden met het vormgeven van effectief beleid in deze energietransitie. Binnen het thema lokale energietransitie helpt CE Delft gemeenten met het evalueren en opstellen van klimaat- en duurzaamheidsbeleid, het opstellen van transitievisies warmte, regionale energie strategieën, et cetera.  Hierbij combineren wij beleidskennis en kennis van beleidsvormingsprocessen met de kennis van CE op dit vraagstuk. Hierdoor weten wij een goede relatie te leggen tussen bestuurlijke doelstellingen en effectief beleid.

Wat kan CE Delft doen voor uw gemeente?

CE Delft kan u helpen met onder meer:

 • Het evalueren van uw energie- en duurzaamheidsbeleid
  Wat heeft uw beleid de afgelopen jaren opgeleverd? Is het effectief geweest? Op deze vragen geeft CE Delft antwoord. Dit soort evaluaties voeren wij uit voor zowel overheden zelf, als voor rekenkamers van de gemeenten.

 • Het adviseren over effectief energie- en duurzaamheidsbeleid
  CE Delft adviseert gemeenten en provincies over het opstellen van een effectief pakket aan maatregelen in hun energie en duurzaamheidsbeleid. Waar nodig werkt CE Delft samen met haar collega’s op andere thema’s zoals duurzame stedelijke mobiliteit en duurzaam inkopen.

 • Het opstellen van uw Regionale energiestrategie (RES)
  CE Delft ondersteunt gemeenten, regio's, provincies en het nationaal programma RES bij het traject van de regionale energiestrategie.

 • Het opstellen van uw Transitievisie Warmte
  CE Delft adviseert gemeenten al jaren met behulp van technisch-economische modellen en kennis van beleidsprocessen, waarbij we per gemeente maatwerk kunnen leveren. Wij kunnen gemeenten van A-Z begeleiden , van technische analyses tot het opstellen van een op uw gemeente toegesneden Transitievisie warmte.

 

Opdrachtgevers

Gemeenten: Eindhoven, Amsterdam, Nijmegen, Zaanstad, Helmond, Den Haag, Arnhem, Maastricht, Haarlem, Culemborg, Tiel, Zoetermeer

Provincies: Overijssel, Limburg, Drenthe, Noord-Holland, Zeeland, Drenthe, Parkstad Limburg

 

 

Uw contactpersoon

Voor meer informatie en vragen over dit thema kunt u contact opnemen met Jasper Schilling