Lonneke de Graaff

ir. L.G. (Lonneke) de Graaff
senior onderzoeker/adviseur, themaleider Duurzaam Inkopen  

Mijn passie voor onderzoek en advies op het gebied van duurzaamheid ligt bij duurzaam inkopen, duurzame innovatie en levenscyclusanalyse (het meten van maatschappelijke impact). Duurzaam inkopen is een krachtig instrument voor het beperken van CO2 uitstoot, het realiseren van de circulaire economie en maatschappelijk verantwoord handelen. Duurzame innovatie leidt tot kwalitatief hoogwaardige producten en verbetering van de kwaliteit van leven. Levenscyclusanalyse helpt om strategie te verbeteren en te focussen op dat wat écht kan bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving. 

Ik heb 15 jaar ervaring als projectleider en duurzaamheidsadviseur op het gebied van producten, processen en ketens. Mijn werkveld betreft zowel de overheid als de industrie. Met plezier pas ik mijn kennis van duurzaamheid en circulaire economie toe in de praktijk. Ik maak de milieueffecten zichtbaar van de keten van grondstoffen, productie, gebruik en afvalstromen en help deze effecten te minimaliseren. Ik ben zeer betrokken bij de projecten die ik doe. De gebruiker staat voor mij altijd centraal.

Binnen CE Delft ben ik verantwoordelijk voor het coördineren van de verschillende onderzoeks- en adviestrajecten op het gebied van duurzaam inkopen en ketenanalyse. Samen met collega’s werken we aan een grote diversiteit aan opdrachten, zoals de ontwikkeling van de MVI-criteriatool voor de Rijksoverheid, waarmee inkopers MVI-criteria kunnen vinden voor 45 verschillende productgroepen. Of de MVI quickscans, voor onder andere UMC Utrecht en het ministerie van Justitie en Veiligheid, waarmee we de prioritaire productgroepen voor duurzaam inkopen hebben vastgesteld. Ook ondersteunen we opdrachtgevers bij tendertrajecten door bijvoorbeeld tools te ontwikkelen waarmee inschrijvers kunnen worden beoordeeld op hun duurzaamheidsscore.

Binnen de projecten treed ik zowel op als projectleider en als inhoudelijk expert. Hierbij komt mijn achtergrond in Industrial Design and Engineering aan de TU Delft en mijn eerdere werkervaring bij Beco en EY Cleantech and Sustanability goed van pas.

Mijn expertisevelden zijn:

  • Duurzaam Inkopen
  • Levenscyclusanalyse (LCA) en carbon footprint
  • Circulaire economie

 

Artikelen & rekentools
Goed op weg met Actieplannen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Gemeenten van de Toekomst, 17 januari 2019

Evaluating the environmental impact of debit card payments
The International Journal of Life Cycle Assessment, November 2017
Erik Roos Lindgreen, Milan van Schendel, Nicole Jonker, Jorieke Kloek, Lonneke de Graaff, Marc Davidson

2016
Rekenvoorbeelden ketenmaatregelen Rubber- en Kunststofindustrie
Rekenvoorbeelden ketenmaatregelen Transportbesparing

Presentaties

Implementeren van MVI, geleerde lessen uit de evaluatie van MVI actieplannen
Lonneke de Graaff, 30 oktober 2018, PIANOo leernetwerk MVI Interne Organisatie

Reducing the environmental impact of public procurement for healthcare
Lonneke de Graaff en Anne Marie van den Berg (UMC), CleanMed 11 October 2018, Nijmegen 

Nieuwe milieucriteria (MVI) catering
Lonneke de Graaff, Themadag Rijk, 6 september 2018