Maarten 't Hoen

ir. M. (Maarten) 't Hoen
onderzoeker/adviseur

Sinds begin 2013 ben ik werkzaam bij CE Delft bij de Sector Verkeer en Vervoer. Hierin houd ik me bezig met infrastructuur en ruimtelijk beleid, verkeersveiligheid, kosten-batenanalyse en bereikbaarheid. Voor mij is CE Delft een specialistisch adviesbureau dat verder durft te kijken dan alleen de economische en maatschappelijke functie van mobiliteit en ook oog heeft voor externe effecten. Dit spreekt me erg aan omdat ik het belangrijk vind dat er een eerlijke belangenafweging wordt gemaakt bij het implementeren van projecten en beleid.

Ik heb Civil Engineering and Management gestudeerd aan de Universiteit Twente met een specialisatie in verkeer en vervoer. Hierbij stonden verkeersbeleid en duurzaam transportbeleid centraal. Daarbij kwamen verkeersmodellen op micro- en macroniveau aan de orde en de interactie tussen ruimtelijke planning en transport. In mijn afstudeeronderzoek heb ik onderzoek gedaan naar verschillen tussen economische en demografische scenario’s voor de middellange termijn, die gebruikt worden voor verkeersmodellen. Daarbij heb ik specifiek gekeken naar de invloed op maatschappelijke baten van nationale infrastructuurinvesteringen.

Mijn passie ligt bij de rol van modellen in het besluitvormingsproces, met name door met een kwantitatieve onderbouwing bij te dragen aan betere beslissingen bij complexe beleidsvraagstukken. Ik heb de ambitie om mij te ontwikkelen tot specialist op strategisch beleidsniveau op het gebied van bereikbaarheid en duurzame mobiliteit, met kennis van achterliggende modellen.