Marijn Bijleveld

ir. M.M. (Marijn) Bijleveld
senior onderzoeker/adviseur

Sinds begin 2010 werk ik bij CE Delft. In mijn werk staat levenscyclusanalyse (LCA) van producten of productgroepen centraal. De afgelopen jaren heb ik voor een grote diversiteit aan bedrijven, brancheverenigingen en maatschappelijke organisaties studies uitgevoerd, onder andere op het gebied van textiel, tapijt, verpakkingen (allerlei materialen), bouwmaterialen en voedsel. Ik heb ervaring met het analyseren en vergelijken van verwerkroutes, zoals recycling, verbranding, vergisting en stort. Daarnaast werk ik regelmatig aan projecten voor de overheid, waarbij ik gebruik maak van mijn milieukundige kennis.

Bij de uitvoer van projecten vind ik het belangrijk om klantgericht te werken. Dat uit zich in goed overleg over de opzet van het project, om tot resultaten te komen waar de klant echt iets mee kan, en ik vind het leuk om resultaten van een analyse op begrijpelijke en visueel aantrekkelijke manier te presenteren. Daarom, maar ook vanwege mijn achtergrond als industrieel ontwerper, heeft het ontwikkelen van rekentools mijn bijzondere interesse. Hier komt ontwerpen en milieu-analyse samen, ten dienst van de gebruiker van de tool.