Marisa Korteland

Marisa Korteland
onderzoeker/adviseur

Marisa Korteland (1980) is cum-laude afgestudeerd als algemeen econoom en bedrijfseconoom en kan dus goed opereren vanuit de gezichtspunten van zowel overheden, bedrijven als consumenten. Daarnaast bezit zij een extra mastertitel in milieueconomie. Marisa werkt ruim 11 jaar bij CE Delft en heeft ervaring met (lokale) Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBAs) en het opstellen en toepassen van schaduwprijzen. Verder heeft zij de afgelopen jaren gewerkt aan diverse ex-post en ex-ante beleidsevaluaties, o.a. op het gebied van het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) en klimaatcompensatie.