Mart Beeftink

M. (Mart) Beeftink
junior onderzoeker/adviseur

Sinds januari 2019 ben ik werkzaam bij de sector Ketenanalyse van CE Delft als onderzoeker/adviseur. Ik vind het interessant om vraagstukken rondom milieu en duurzaamheid vanuit een technische invalshoek te bekijken en zo een levenscyclusanalyse (LCA) uit te voeren. Met behulp van een LCA kan ik de milieu-impact van producten en diensten in verschillende (levens)fasen evalueren en verbeteropties in kaart brengen. Het leukste aan mijn werk vind ik het onbevooroordeeld en klantgericht kunnen analyseren en oplossen van complexe vraagstukken, zodat bedrijven en overheden er mee aan de slag kunnen. Met behulp van klantgerichte rapporten en adviezen hoop ik mijn steentje bij te dragen aan een duurzamere samenleving.