Martijn Blom

drs. M.J. (Martijn) Blom
senior onderzoeker/adviseur, themaleider Financiele Instrumenten

Expertise:

  • Evaluatie klimaatbeleid en milieubelastingen
  • Vergroening van het belastingstelsel
  • Kosten-baten- en kosteneffectiviteitanalyses

De mens neemt het milieu niet vanzelf in overweging, zeker niet als milieuvervuiling gratis is. Iets dat te goedkoop is wordt overgeconsumeerd met als gevolg aantasting van de ‘commons’ en uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen. Tegelijkertijd is het gebruik van materialen en energie zo complex en internationaal geworden, dat we niet alles met regulering en afspraken kunnen oplossen.

‘Getting the prices right’, is daarom mijn belangrijkste ‘inhoudelijke kompas’ voor de projecten die ik bij CE Delft uitvoer. Het ontwikkelen van een groene economie zal bij uitstek gebaseerd moeten zijn op dit principe. Econoom en Nobelprijswinnaar Paul Krugman heeft daar een uitstekend blog geschreven over de essentiële stappen om een groene economie te bereiken. Dit overzicht kan ik iedereen aanraden.

Ik werk sinds 1999 als milieueconoom bij CE Delft, met als specialisaties evaluatie van milieubelastingen en fiscale vergroening. Mijn ambitie is bij te dragen aan haalbare en effectieve economische instrumenten in het milieubeleid en een verdere vergroening van het belastingstelsel. Ik vind het daarbij belangrijk om onderscheidende kennis en inzichten aan te dragen waar de opdrachtgever mee verder kan. Dit probeer ik te combineren met persoonlijke zorg en aandacht voor de wensen van de opdrachtgevers.

Artikelen & presentaties

Duurzaamheidsbeleid gemeente Eindhoven onder de loep, Martijn Blom en Jasper Schilling, Nieuwsbrief Milieu & Economie, 29 november 2017

Kosten en baten van de ondergrond: redeneer, reken en verdien!, Martijn Blom, presentatie Community of Practice, 29 maart 2016

Evaluatie van de SDE+, Martijn Blom (CE Delft) en Bert Hof (SEO Economisch Onderzoek), Nieuwsbrief Milieu & Economie, 17 februari 2017