Matthijs Otten

dr. M.B.J. (Matthijs) Otten
senior onderzoeker/adviseur

Vanuit mijn analytische expertise ben ik binnen CE Delft op twee gebieden werkzaam:

  • duurzame mobiliteit
  • milieuanalyses van afvalverwerking

Op het gebied van duurzame mobiliteit en logistiek werk ik aan projecten die opdrachtgevers inzicht geven in de effecten van verkeer en vervoer op klimaatverandering en luchtvervuiling en de mogelijke oplossingen om deze effecten te verminderen. Ik was mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het STREAM-model waarin emissies worden berekend op basis van geleverde prestatie van het vervoersmiddel (bijv. tonkm of pkm). Dit model is de basis waarmee we verschillende opdrachten uitvoeren. In een recente opdracht voor provincie Zuid-Holland draag ik bij aan het ontwikkelen van luchtkwaliteitsmaatregelen en adviseer over de (kosten)effectiviteit van deze maatregelen.

Op het gebied van afvalverwerking heb ik studies uitgevoerd naar de milieueffecten van verwerkingsmogelijkheden (zoals verbranden met energieterugwinning, recyclen, storten). In deze studies is het van groot belang de gehele keten van afvalmaterialen te beschouwen. Voor verschillende partijen hebben we tools ontwikkeld, die de klant informatie geeft in de verwerkingsopties van hun afval. De meest recente tool die ik mede heb ontwikkeld is de ECO-scan voor SITA, waarbij klanten van SITA meer inzicht krijgen in de milieueffecten van afvalverwerking, afhankelijk van de wijze waarop ze hun afval aanleveren.

Ik werk sinds 2007 bij CE Delft. Na mijn studie scheikunde ben ik promotieonderzoek gaan doen aan de afdeling supramoleculaire chemie in Nijmegen. Na mijn promotieonderzoek wilde ik me graag, met mijn natuurwetenschappelijke achtergrond, inzetten voor duurzame ontwikkelingen in bredere zin en zo ben ik bij CE Delft terechtgekomen.