Nieuwsbrief woningcorporaties april 2020

Corporaties en de warmtetransitie
CE Delft ondersteunt gemeenten en woningcorporaties bij het maken van plannen om hun woningen van het aardgas af te halen. Dit doet zij met adviezen over de beste technieken voor buurten, inzicht in de kosten en ruimtelijke impact van maatregelen, en handige tools zoals het CEGOIA-model.
Meer informatie: Jasper Schilling

 

 

 

Corporaties en warmtenetten

CE Delft en VBTM Advocaten hebben voor AEDES de handreiking Aansluiten op warmtenetten geactualiseerd. De handleiding komt medio maart beschikbaar op de AEDES-website; bruikbaar bij een subsidieaanvraag voor de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH), die naar verwachting in mei 2020 geopend wordt. Meer informatie: Jasper Schilling.

Utrecht aardgasvrij

Overvecht-Noord wordt als eerste bestaande wijk van Utrecht aardgasvrij. Hiervoor wordt een uitvoeringsplan opgesteld. In een groot deel van de wijk ligt een warmtenet. In het project Overvecht-Noord aardgasvrij zijn we op zoek naar de warmtetechniek waarmee de rest van de wijk ook aardgasvrij kan verwarmen. CE Delft voert een technisch-economische analyse uit, waarin we de nationale en eindgebruikerskosten van verschillende technieken in beeld brengen. Zo krijgen de bewoners inzicht in wat het gaat kosten. Er is een groep bewoners nauw betrokken bij het project. CE Delft werkt verder samen met de professionele stakeholders (gemeente, woningcorporaties en netbeheerder) en APPM om deze koplopers mee te nemen in het proces. Meer informatie: Benno Schepers.

Warmte voor huurders Portaal

Portaal (50.000 woningen) wil een strategie ontwikkelen om te beoordelen of door de gemeente voorgestelde warmteplannen ook voor Portaal en haar huurders verstandig is. CE Delft heeft hiervoor samen met Merosch een afwegingskader ontwikkeld, met praktische handvatten voor de gebouwstrategie. Voor Portaal is een rekenmodel opgesteld om een afweging te maken tussen de verschillende verduurzamingsroutes en concrete maatregelen die je in verschillende woningtypes kunt treffen. Meer informatie: Jasper Schilling.

Transitievisie warmte Amstelveen

Gemeente Amstelveen onderzoekt welke buurten op welke termijn aardgasvrij worden voor de Transitievisie Warmte (TVW). Deze visie is het middel om inwoners en stakeholders in de gemeente te informeren over wat hen te wachten staat in de overgang naar een aardgasvrije warmtevoorziening. CE Delft ondersteunt de gemeente met het opstellen van de TVW. De inwoners en stakeholders in de gemeente worden ook uitgenodigd mee te denken aan de visie. CE Delft werkt samen met communicatiebureau Kroese&Kroese voor het organiseren van bewonersparticipatie. De stem van de inwoners wordt samengebracht met de input van stakeholders en vele studies, modelresultaten en gegevens over de gebouwen om in de loop van dit jaar tot de Transitievisie warmte te komen. De visie geeft houvast bij het plannen van investeringen, verbouwingen en onderhoud aan woningen, bedrijven, energie-infrastructuren en de openbare ruimte. Meer informatie: Katja Kruit.

Waterstof in woningen

Waterstof heeft als voordeel dat er geen isolatie nodig is en dat er weinig aanpassingen nodig zijn aan de energie-infrastructuur. Daartegenover staat dat het gebruik van elektriciteit energetisch efficiënter is en dat groene waterstof op korte termijn erg prijzig zal zijn. De Factsheet Waterstof in de gebouwde omgeving geeft overzicht. In opdracht van de gemeente Nijmegen is ook een een kennisdocument opgesteld, waarin wordt ingegaan op opties voor waterstofproductie- en gebruik, beschikbaarheid en kosten van waterstof en toepassingsmogelijkheden in de gebouwde omgeving. Het document geeft een antwoord op vragen van burgers, gemeenten en andere partijen over de potentie en voors en tegens van het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving. Meer informatie: Reiner van der Veen.

Led-verlichting rekentool

Met energiezuinige alternatieven, zoals led-lichtbronnen en dimapparatuur, kunnen ambities uit klimaatplannen concreet worden ingevuld. Er is nu een online rekentool voor duurzame keuzes in de vervanging van buitenverlichting qua energieverbruik, materialen en kostenvermindering. De online rekentool helpt duurzaamheidsmanagers en betrokkenen bij de inkoop van verlichting bij het maken van duurzame keuzes in de vervanging van buitenverlichting. De online tool presenteert ter inspiratie voor verdere stappen drie praktijkcases van verduurzaming met openbare verlichting. CE Delft ontwikkelde de tool samen met Tauw voor de VNG. Meer informatie: Martijn Blom.

Corporaties en circulariteit

Nederland wil in 2050 grondstoffenneutraal zijn. Hierover staan afspraken in het Grondstoffenakkoord en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Ook woningcorporaties kijken daarom vaker naar de milieu-impact van hun materialen. Wij ondersteunen partijen bij het beoordelen van hun milieu-impact en duurzaam inkopen. Meer informatie: Geert Warringa.

Milieu-impact betongebruik

Rijkswaterstaat heeft CE Delft gevraagd om de milieu-impact van betongebruik in Nederland opnieuw in beeld te brengen. De studie wordt een actualisering van cijfers uit 2010, waaruit bleek dat beton een klimaatimpact heeft van 3,5 Mton CO2 (= 1,7% Nederlandse emissie). Op basis van de cijfers uit 2010 onderzocht CE Delft 17 methodes om de CO2-footprint van beton te verminderen. Meer informatie: Sanne Nusselder.

Milieu-impact WoonInc

CE Delft heeft de milieu-impact van de bedrijfsvoering van corporatie WoonInc (regio Eindhoven) berekend. Hierbij is gekeken naar de impact de eigen organisatie en het primaire proces. Bent u ook benieuwd naar de impact van uw eigen organisatie? Meer informatie: Lonneke van der Graaff.