PowerFlex E-markt

Voor de analyse van flexibiliteitsbehoefte en flexibiliteit is er een groeiende behoefte aan modellering van de verschillende kortetermijnmarkten voor elektriciteit. Het PowerFlex-model is een simulatiemodel van de day-aheadmarkt en de onbalansmarkt voor elektriciteit. Het model maakt die analyse mogelijk inclusief de interacties tussen de landen.

Het PowerFlex-simulatiemodel berekent de uurlijkse spotmarktprijzen in Noordwest-Europa voor elektriciteit uit de gesimuleerde inzet van individuele elektriciteitscentrales en de gesimuleerde vraag. Het doel van het model is de effecten van energiesysteem-scenario’s op de fossiele opwek, opwekkingsmix en de stroomprijs in beeld te brengen.

Het PowerFlex-model is beter dan andere elektriciteitsmarktmodellen in de volgende opzichten:
  • Het omvangrijke Nederlandse WKK-park wordt accuraat gesimuleerd
  • Het model bevat Power-2-heat en pumped hydro storage
  • Modellering van de onbalansmarkt is mogelijk
  • Ten aanzien van de dynamische beperkingen zijn voor alle eenheden meegenomen: start-stopkosten, min max load, kwadratische efficiency curves
  • Het dispatch algoritme (unit commitment met dynamic economic dispatch en heuristic optimisation) is mathematisch geavanceerd, waardoor het model het snelste rekenmodel is (rekentijd minuten in plaats van dagen) en toch nauwkeurig genoeg. Dit vergroot de toepasbaarheid in projectcontext.


Uw contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Afman