Assessment of the Modalities for LDV CO2 Regulations beyond 2020, presentatie Huib van Essen voor leden van het Europees Parlement, Brussel, 7 december 2017

Optimal use of biogas from waste stream, Cor Leguijt, Biogas Research Centre, Zweden, 1 december 2017

Position paper t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Geert Bergsma, Tweede Kamer 30 november 2017 Zie ook Debatgemist (opent niet in Chrome, wel in Explorer)

Ook de zorg van het aardgas af? Presentatie Frans Rooijers bij VBOI 16 november 2017

Presentatie Handboek Milieuprijzen 2017 Sander de Bruyn, Delft, 7 juli 2017

Optimal use of biogas from waste streams Bettina Kampman, European Biomass Conference 2017

Het schrappen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwijken Rondetafelgesprek Gasaansluitplicht, Tweede Kamer, 27 juni 2017

Effectieve Innovatie: push & pull Frans Rooijers, seminar ‘Energietransities; de basis op orde (?)', Topsector Energie, 13 juni 2017

Levenscyclusanalyse fosfaat, cellulose, alginaat en PHA uit rioolwater Geert Bergsma, wetenschappelijk bureau Groen Links, 12 mei 2017

Infrastructure and external cost coverage of road freight transport on EU28 motorways Arno Schroten, IRU, Brussels, 11 mei 2017

Pleidooi stringent klimaatbeleid gebouwde omgeving Frans Rooijers, Klimaatjury, 19 april 2017

Aardgasloos met bodemenergie Frans Rooijers, themabijeenkomst BodemenergieNL, 11 april 2017

Van fossiel naar biobased Cor Leguijt, Biobased Industry 2017, Spijkenisse, 6 april 2017

Zakelijke energiegebruikers hebben sleutelpositie in de energietransitie Frans Rooijers, VEMW, 31 maart 2017

Klimaatneutraal tegen de laagste kosten Frans Rooijers, HIER Verwarmt Bedrijvencoalitie, Utrecht, 30 maart 2017

Market study and ETS aspects of CCU in Rotterdam Harbour Industrial Complex Diederik Jaspers, 30 maart 2017

Cost-effective share of bioenergy in the EU? Bettina Kampman, meeting European Parliament, hosted by MEP Bas Eickhout (Greens/EFA), 29 maart 2017

A comparison between CORSIA and the EU ETS for Aviation, Jasper Faber, European Parliament, 8 March 2017

Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: Kansen en belemmeringen in de gebouwde omgeving Benno Schepers, ZEN-platformbijeenkomst, 7 maart 2017

Waarom industriële energiebesparing blijft liggen Frans Rooijers, Expertmeeting 'Meer impact door nieuwe financierings- en businessmodellen energiebesparing industrie', Zoetermeer, 23 februari 2017

Hernieuwbare Energie na 2025 Frans Rooijers, Jaarvergadering Vereniging voor ZonnekrachtCentrales, 4 februari 2017

CCU development opportunities in Rijnmond  Diederik Jaspers, startbijeenkomst 25 januari 2017

Hoe komen we van het aardgas af? Frans Rooijers, Bezinningsgroep Energie, 9 januari 2017