Voor de lange termijn concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven is het van belang dat de energie-intensiteit van de productieprocessen sterk verminderd wordt. Enerzijds vanwege de klimaatdoelstellingen, anderzijds vanwege de concurrentie op energiekosten. Verregaande innovatie van het proces biedt vaak ongekende mogelijkheden om niet alleen de energie intensiteit te verlagen maar ook de product kwaliteit te verbeteren.


CE Delft ondersteunt proces intensificatie door de identificatie van alternatieve processen in kaart te brengen via:

  • TRIZ sessie voor gestructureerde innovatie
  • Overzicht van alternatieve technologieën met specificaties op te stellen    

Per technologie kunnen de volgende aspecten in kaart gebracht worden:

  • Toepasbaarheid
  • Energiebesparingseffecten
  • Productspecificatie effecten
  • Veiligheidsaspecten

Vervolgens kunnen praktijkproeven voorbereid en begeleid worden.