Factsheet: Ontwikkeling prijzen garanties van oorsprong

In opdracht van SKAO is door CE Delft onderzoek verricht naar de markt voor garanties van oorsprong voor hernieuwbare energie (GvO’s).

Meer informatie over deze studie is te verkrijgen bij Maarten Afman

Factsheet: ontwikkeling prijzen garanties van oorsprong

Auteurs CE

Maarten Afman
Lonneke Wielders

Delft, juli 2016