Effecten van kilometerbeprijzing op het bbp

Onderzoek door SEO Economisch Onderzoek, Atlas voor Gemeenten en CE Delft naar de effecten van kilometerbeprijzing op het bruto binnenlands product (bbp). De effecten van een kilometerprijs op het bbp hebben bij eerdere onderzoeken weinig aandacht gekregen. De effecten van kilometerbeprijzing op het bbp zijn onder meer interessant, omdat - mocht zich dit voordoen - een positief effect van kilometerbeprijzing op het bbp, een positief effect op de overheidsfinanciën kan hebben.

Deze publicatie is een uitgave van SEO.
SEO-rapport nr. 2009-76
ISBN 978-90-6733-529-4

rapport

Auteurs CE

Martijn Blom
Sander de Bruyn
Arno Schroten

Amsterdam, januari 2010