Belastingen op energieproducten, elektriciteit en CO2

Gevolgen van herziening van de Energiebelastingrichtlijn voor Nederland

Het rapport 'Belastingen op energieproducten, elektriciteit en CO2 - Gevolgen van herziening van de Energiebelastingrichtlijn voor Nederland' is op 6 september naar de Tweede Kamer gestuurd door het ministerie van Financiën en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het rapport vergelijkt de belastingen op energieproducten, elektriciteit en CO2 in een aantal EU-lidstaten (Duitsland, België, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Luxemburg, Spanje, Zweden en Nederland) en de fiscale-, economische- en milieugevolgen van de herziening van de Europese Energiebelastingrichtlijn voor Nederland. Het is opgesteld door CE Delft en Ecofys.

rapport

Auteurs CE

Martijn Blom
Arno Schroten

Delft, juli 2011