Instruments to reduce pollutant emissions of the existing inland vessel fleet

Position paper for international workshop 'Emissions from the Legacy Fleet'

Het ministerie van I&M heeft samen met haar Duitse evenknie een internationale workshop over de luchtverontreinigende emissies van de ‘in service’ binnenvaartvloot georganiseerd. Onderwerp van discussie was het groter wordende verschil in luchtverontreinigende emissies tussen vrachtauto’s en binnenvaartschepen. CE Delft heeft ter voorbereiding van de workshop een input paper opgesteld, dat inzicht geeft in de noodzaak voor maatregelen aan bestaande schepen. Daarnaast wordt ingegaan op een aantal instrumenten die ingezet kunnen worden om de emissie van ‘in service’ schepen omlaag te brengen. De volgende instrumenten worden ingeleid en beoordeeld:  emissie-eisen, milieuzonering, subsidies, emissieheffing, differentiatie van havengelden en vrijwillige afspraken. De paper concludeert dat alle instrumenten weliswaar potentie hebben, maar de invoering ervan kan stuiten op juridische of economische obstakels.

presentation
position paper

Auteurs CE

Eelco den Boer

Delft, november 2011