Modelbeschrijving REST-NL-model

Model voor het maken van energiescenario's voor verkeer in Nederland

Met het REST-NL-model kunnen scenario’s voor de energiemix van de verkeerssector worden doorgerekend. Het model geeft per scenario inzicht in de uitstoot van broeikassen (zowel tank-to-wheel (TTW) als well-to-tank (WTT)), luchtvervuilende emissies, kosten voor de gebruikers (Total cost of ownership, TCO), maatschappelijke kosten en belastingopbrengsten. Het model geeft resultaten voor 2020, 2030, 2040 en 2050. De kracht van het REST-NL-model is dat op basis van het referentiescenario eenvoudig nieuwe scenario’s kunnen worden aangemaakt, aangepast en doorgerekend.

Modelbeschrijving REST-NL

Auteurs CE

Maarten 't Hoen
Huib van Essen

Delft, februari 2014