ETS for small aviation emitters

Cost assessment of applying EU ETS on aviation small emitters and analysis of improvement potential by simplifications, alternative thresholds and alternative means of regulation

De EU heeft besloten dat vliegtuigexploitanten met geringe emissies die aan het EU ETS deelnemen een vereenvoudigde procedure mogen gebruiken om hun CO2-emissies vast te stellen. In plaats van verificatie door een onafhankelijke controle-instantie mogen zij de door Eurocontrol ontwikkelde small emitters tool gebruiken. Dit besluit was gebaseerd op een rapport van CE Delft, PWC en SQ Consult, waaruit bleek dat 90% van de vliegtuigexploitanten in het ETS jaarlijks minder dan 25.000 ton CO2 uitstoot. Deze grotendeels niet-commerciële exploitanten zijn verantwoordelijk voor 0,8% van de emissies die onder het ETS vallen. Voor dergelijke exploitanten zijn de administratieve lasten aanzienlijk: in dit rapport wordt becijferd dat het ze jaarlijks zo’n EUR 10.000 kost om aan hun verplichtingen te voldoen. Hiervan zijn ongeveer 70% administratieve kosten (voor onder andere monitoring, rapportage en verificatie) en slechts 30% koolstof-gerelateerd. Door toepassing van de vereenvoudigde procedure kunnen deze kosten veel lager.

 
In dit rapport worden ook andere vereenvoudigingen van het ETS geanalyseerd, en ook alternatieve manieren om CO2-emissies van de luchtvaart aan te pakken.

ETS for small aviation emitters

Auteurs CE

Jasper Faber

Brussel, maart 2014