Elektriciteitsleveranciers in kaart. Update 2015

Elk jaar presenteren de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur en Milieu, WNF, Hivos en Wise de ‘duurzaamheidsranking’ van de elektriciteitsleveranciers die actief zijn op de Nederlandse markt. In deze rapportage worden de achtergrondgegevens voor de ranking van 2015 gepresenteerd.

Op basis van deze achtergrondgegevens stellen de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur en Milieu, Wise, WNF en Hivos de vernieuwde ranking van 2015 op. Per bedrijf is informatie verzameld en gerapporteerd in de vorm van een factsheet.

Elektriciteitsleveranciers in kaart
Referentierapport

Auteurs CE

Marijke Meyer
Lonneke Wielders

Delft, oktober 2015