Driving renewable energy for transport

Next generation policy instruments for renewable transport (RES-T-NEXT)

Voor het tegengaan van klimaatverandering is het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in transport (RES-T) cruciaal. Omdat het vervoer thans vrijwel geheel op conventionele brandstoffen draait en daarmee een significant aandeel in de mondiale CO2-uitstoot heeft, is de transitie naar RES-T een belangrijk onderdeel van het bredere klimaatbeleid. Deze transitie vereist veranderingen in drie dimensies: het wagenpark, de energie-infrastructuur en energiedragers. De vereiste veranderingen zijn afhankelijk van de gekozen technologische route: elektrische voertuigen/accu’s, waterstof, of biobrandstoffen. In deze studie worden voor elke route en voor alle drie de dimensies de belangrijkste obstakels in kaart gebracht, individuele beleidsinstrumenten geëvalueerd en een algehele beleidsstrategie uiteengezet om deze obstakels te slechten. In dit rapport gaat de aandacht voornamelijk uit naar het stedelijke wegvervoer.

Driving renewable energy for transport
Presentation

Auteurs CE

Maarten 't Hoen
Huib van Essen
Anouk van Grinsven
Bettina Kampman
Matthijs Otten
Arno Schroten

Utrecht, november 2015