Segmentering van de logistieke activiteiten in Nederland

De Topsector Logistiek heeft als doelstelling om in 2020 o.a. de CO2-uitstoot van het goederenvervoer gereduceerd te hebben. In dit kader heeft CE Delft, in opdracht van Connekt, een analyse gemaakt waarin de CO2-emissies van goederentransport in Nederland zijn opgedeeld naar segmenten. Deze segmentering sluit aan bij de actielijnen van de Topsector Logistiek en geeft meer inzicht in de reikwijdte van CO2-besparende maatregelen in het goederentransport.

Bijgevoegd zijn twee publicaties:
  • Het eerste rapport geeft een overzicht van de CO2-emissies de totale logistiek in Nederland, naar marktsegment en goederensoort.
  • Het tweede rapport gaat in het bijzonder in op stadslogistiek, en maakt onderscheid tussen verschillende segmenten binnen de stadslogistiek, zoals bouw, vers, thuis en retail.

Voor meer informatie over deze studie kunt u zicht richten tot Matthijs Otten

Segmentering CO2-emissies goederenvervoer in Nederland
De omvang van stadslogistiek

Auteurs CE

Eelco den Boer
Matthijs Otten

Delft, juli 2016