Koersen naar milieuvriendelijke mobiliteit

Een analyse van maatregelen die een positief effect hebben op klimaat, lucht en leefbaarheid

Milieudefensie werkt aan het verminderen van de bijdrage van vervoer aan klimaatverandering, luchtvervuiling en zet zich in voor leefbare steden. Als onderdeel van de lancering van de nieuwe verkeerscampagne heeft Milieudefensie aan CE Delft gevraagd om een onderbouwing van de campagnedoelen op te stellen in de vorm van een analyse van maatregelen die bijdragen aan de verduurzaming van mobiliteit op landelijk en lokaal niveau.

In het rapport gaan we in op de volgende maatregelen:

Landelijk:
  • kilometerheffing (vracht en personen);
  • verlaging maximumsnelheid.
Lokaal/regionaal:
Gebundelde schone stadsdistributie.
Autoluwe stad/autovrije binnenstad, bereikt door:
  • infrastructuur (autovrij/luw maken specifieke straten en wijken);
  • investering fiets/wandel;
  • investering OV;
  • minder parkeerplaatsen/verhoogde parkeertarieven.

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Eelco den Boer

Auteurs CE

Eelco den Boer
Anouk van Grinsven
Arno Schroten

Delft, juli 2016