Elektriciteitsleveranciers in kaart. Update 2017

Elk jaar presenteren de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur en Milieu en Wise de ‘duurzaamheidsranking’ van de elektriciteitsleveranciers die actief zijn op de Nederlandse markt. In deze factsheets worden de achtergrondgegevens voor de ranking van 2017 gepresenteerd. 

Op basis van deze achtergrondgegevens stellen de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur en Milieu en Wise de vernieuwde ranking van 2017 op. Per bedrijf is informatie verzameld en gerapporteerd in de vorm van een factsheet. Voorheen werden de brongegevens van alle elektriciteitsleveranciers in een rapportage gepubliceerd, maar sinds 2016 is er voor gekozen, mede ten behoeve van de transparantie, om de factsheets met de brongegevens te publiceren.

Meer informatie over deze factsheets kunt u krijgen bij: Thijs Scholten   

Auteurs CE

Maarten Afman
Thijs Scholten
Lonneke Wielders

Delft, oktober 2017