Methodiek duurzaam aanbesteden afval

Opgesplitst in een basismethodiek en een gedetailleerde methodiek. Versie 1.1

Dit onderzoek gaat over een methodiek om verwerking van huishoudelijk afval duurzaam en zoveel mogelijk circulair aan te besteden. CE Delft heeft deze methodiek ontwikkeld in samenwerking met Attero. De methodiek is toepasbaar voor restafval, gft-afval en pmd-afval, en kijkt daarbij naar verschillende verduurzamingsopties. De methodiek kan gemeenten en aanbestedende diensten helpen om afvalverwerking zo duurzaam mogelijk aan te besteden, en kan worden gezien als een eerste aanzet voor een MVI-criteriadocument.

In december 2016 is het Manifest MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) voor het eerst ondertekend door veel overheden. In het manifest zijn ambities vastgelegd die verder gaan dan het toepassen van minimumeisen voor duurzaam inkopen. Een aantal van de ondertekenaars is ook actief op het gebied van circulair inkopen en hebben de Green Deal circulair inkopen getekend. Voor veel productgroepen zoals catering, elektriciteit en transport zijn er in MVI-kader officiële criteriadocumenten, deze worden beheerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor afvalverwerking dat door of namens gemeenten wordt aanbesteed bestaat geen criteriadocument.

Ondanks al deze landelijke en regionale initiatieven en ambities houden niet alle gemeenten rekening met duurzaamheid bij het inkopen van afvalverwerking van huishoudelijk afval en de gemeenten die dit wel doen vinden duurzaam aanbesteden van afval complex en doen dit vaak verschillend. Dit terwijl verschillende duurzaamheidsthema’s zoals klimaat, energie en grondstoffen (circulaire economie) samenkomen in afvalbeleid.

CE Delft heeft daarom een methodiek voor het duurzaam aanbesteden van afval ontworpen voor de volgende afvalstromen:

  • huishoudelijk restafval
  • groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval)
  • plastic, metaal en drankenkartons (PMD) afval.

In Versie 1.1 is ten opzichte van Versie 1.0 de methodiek het kental voor productie van elektriciteit (gasmotor) of WKK op basis van GFT aangepast in de basismethodiek.

Projectleider

Geert Bergsma

Methodiek duurzaam aanbesteden afval. Versie 1.1

Auteurs CE

Geert Bergsma
Sanne Nusselder

Delft, februari 2019