Investeringen in hernieuwbaar vermogen in Nederland

Vergelijking elektriciteitsleveranciers periode 2013-2018

Eneco wil een overzicht van de investeringen in hernieuwbaar productievermogen door elektriciteitsleveranciers in Nederland. Dit overzicht richt zich op hernieuwbaar productievermogen dat nu in bedrijf is en waarin in de afgelopen vijf jaar is geïnvesteerd. Om praktische redenen wordt uitgegaan van de periode 2013-2018 (t/m juli), omdat voor deze periode openbare gepubliceerde data beschikbaar is. 

Projectleider

Lonneke Wielders

 

Investeringen in hernieuwbaar vermogen in Nederland

Auteurs CE

Thijs Scholten
Lonneke Wielders

Delft, augustus 2019