Effectbepaling regionaal maatregelenpakket

Programma duurzame mobiliteit Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

Binnen het Programma duurzame mobiliteit werken de 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam–Den Haag (MRDH) samen aan een duurzame regio met schoon, stil en energie-zuinig vervoer. Zij hebben de ambitie uitgesproken om binnen de sector Mobiliteit en Transport in 2025 30% CO2-reductie te behalen ten opzichte van 2015. De MRDH-organisatie en de gemeenten hebben een maatregelenpakket met 45 maatregelen samengesteld om invulling te geven aan deze ambitie. In dit onderzoek hebben wij de verwachte CO2-effecten van het maatregelenpakket berekend en brengen wij in beeld in hoeverre de regionale ambitie voor 2025 binnen bereik ligt.

Projectleider

Jacobine Aalberts

Effectbepaling regionaal maatregelenpaket MRDH

Auteurs CE

Jacobine Aalberts
Anco Hoen
Lisanne van Wijngaarden

Delft, februari 2020