CO2-emissie Amsterdamse Stadsdelen

Dit korte rapport bevat de bepaling van de CO2-emissie per Amsterdams Stadsdeel, voor de sectoren huishoudens en bedrijven. Het betreft onderzoeksresultaten uit het rapport ‘Bouwstenen voor CO2-reductieprogramma Amsterdam’ (verder genoemd: ‘het hoofdrapport’). De energieverbruiken en bijbehorende CO2-emissies per stadsdeel staan in dit rapport handzaam bijeen gebracht voor de milieubeleidscoördinatoren van de Stadsdelen. Het rapport heeft daarmee het karakter van een uittreksel van het hoofdrapport, en niet van een zelfstandig onderzoeksresultaat.

Rapport

Auteurs CE

Cor Leguijt
Lonneke Wielders

Delft, januari 2008