Berekening van externe kosten van emissies voor verschillende voertuigen

Op basis van nieuwe emissiecijfers en met analyse van toekomstige waarderingen

Dit rapport geeft een actuele set waarderingen van emissies van transport voor Nederland. Ook bevat het rapport een prognose van hoe deze waarderingen zich de komende decennia zullen ontwikkelen. De emissiewaarderingen in deze studie zijn gebaseerd op het IMPACT-handboek voor externe kosten, dat CE Delft in 2007 heeft gemaakt in opdracht van de Europese Commissie. De emissiefactoren en cijfers omtrent bezetting- en beladinggraden zijn gebaseerd op de CE-studie ‘STREAM’.

rapport

Auteurs CE

Huib van Essen

Delft, november 2008