Duurzame Energie in Amsterdam: kansen aan de horizon

Update raming zonne-energie

Vanuit haar klimaatdoelstellingen (-40% CO2 in 2020), werkt de Gemeente Amsterdam aan een groei van duurzame energie. CE Delft heeft in een studie uit 2007 het potentieel hiervoor in kaart gebracht. Deze raming was gebaseerd op de toen beschikbare gegevens. Voor het aspect is daarbij het ‘beschikbare dakoppervlak’ een kritieke factor.
In 2008/2009 heeft de Gemeente Amsterdam op basis van luchtfoto’s en 3D-simulaties nauwkeuriger het beschikbare dakoppervlak in kaart gebracht. Op basis hiervan zijn nu ook de ramingen voor het potentieel zonne-energie geactualiseerd. Uit de actualisatie blijkt dat opwekking van Duurzame Energie in Amsterdam kan bijdragen aan ca. 30% van de totale energievoorziening van de stad.

rapport

Auteurs CE

Cor Leguijt
Dagmar Nelissen

Delft, december 2009