Sander de Bruyn

dr. S.M. (Sander) de Bruyn
manager Economie, themaleider milieu-economie

Expertise:

  • Beleid voor materialen en natuurlijke hulpbronnen
  • Kosteneffectiviteitsberekeningen
  • Economische groei en scenario-analyse

Klimaatverandering en uitputting van natuurlijke hulpbronnen wereldwijd lijken mij de belangrijkste uitdaging voor het milieubeleid in de komende drie decennia. Als econoom, afgestudeerd in de welvaartstheorie en gepromoveerd in de toegepaste milieu-economie, zie ik het als mijn taak om deze problemen te analyseren, de drijvende krachten daarachter te ontleden en oplossingen voor te dragen om natuur en milieu te behouden voor toekomstige generaties.

Milieu staat echter niet op zichzelf maar moet bijdragen aan meer welvaart en welzijn. Een betaalbare gezondheidszorg en goed onderwijs zijn ook belangrijk. Door de uitgaven en kosten van het milieubeleid te bepalen, zowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven, kunnen manieren worden gezocht om deze kosten te verlagen en het milieurendement te verhogen. In mijn werk is vaak gebleken dat een iets andere insteek van het beleid grote besparingen kan opleveren, zowel voor de overheid als het bedrijfsleven.

Persoonlijke drijfveren in mijn werk zijn allereerst de tevredenheid van de klant en daarnaast het onbevooroordeeld onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken om zo, samen met de klant, tot een beter begrip te komen van de milieuproblematiek.

Presentaties
Presentaties 2017 en eerder

Artikelen
De gevolgen van CO2-heffingen
Sander de Bruin, Frans Rooijers, Energie+, 8 juli 2019

NRC-opiniebijdrage: Een CO2- heffing hoeft geen banen te kosten
Sander de Bruyn en Robert Vergeer over CO2-heffing industrie, 6 februari 2019 

Artikelen 2018 en eerder