Sanne Nusselder

S. (Sanne) Nusselder
senior onderzoeker/adviseur

Expertise/interesses: Lklimaatbeleid, metalen, plastics, LCA, circulaire economie, afvalverwerking

Sinds december 2015 werk ik bij CE Delft als onderzoeker/adviseur bij de sector Ketenanalyse.
Hierbij ondersteun ik:

  • Overheden: o.a. advies op het gebied van klimaat-, afval-, producten- en circulaire economie beleid.
  • Milieuorganisaties: o.a. bieden van inzicht in de duurzaamheid van producten en bestaand beleid.
  • Bedrijven: o.a. LCA’s van producten, ondersteuning bij ontwikkeling van duurzaamheid-, circulariteit- en klimaatstrategie en duurzame productontwikkeling.

De afgelopen jaren heb ik uitgebreide LCA-ervaring opgedaan met onderzoeken naar producten gemaakt van metalen en (biobased) plastics, CCU, beton en verschillende vormen van afvalverwerking.

Een van de projecten waar ik mee bezig ben, is SUSBIND. CE Delft neemt deel aan een Europees consortium van onderzoeksinstituten en bedrijven die onderzoek doen naar nieuwe biobased bindmiddelen voor toepassing in meubels. De meubelindustrie gebruikt nu een bindmiddel voor spaanplaat en MDF, gebaseerd op fossiele grondstoffen (o.a. formaldehyde). Om het toenemende wereldwijde gebruik van spaanplaat/MDF en klimaatverandering het hoofd te bieden, zijn innovatieve bindmiddelen nodig om de uitstoot van broeikasgassen en de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen te verminderen. Het doel van het project is dan ook om een bindmiddel te ontwikkelen dat getest is in een prototype spaanplaat/MDF (TRL 5). CE Delft waarborgt tijdens de techniekontwikkeling dat de lijm een lagere CO2-voetafdruk heeft dan de conventionele lijm, niet schadelijk is voor de gezondheid en dat deze bindmiddelen voldoen aan alle markt- en regelgevingseisen.

Kortom, ik zet mijn kennis, onderzoeks- en adviesvaardigheden graag in voor het (verder) verduurzamen van de samenleving.

Artikelen & columns

Vergoeding Externe Kosten: een nieuw instrument voor klimaatbeleid
Sanne Nusselder, Nieuwsbrief Milieu en Economie, 10 december 2018