Stefanie van de Water

ir. S.D.H. (Stefanie) van de Water
medior onderzoeker/adviseur

Stefanie van de Water werkt vanaf 2018 bij CE Delft als onderzoek/adviseur bij de sector Energie. Daarvoor heeft ze ruim drie jaar voor de Autoriteit Consument en Markt gewerkt op de directie Energie. De directie Energie houdt zich bezig met regulering van en toezicht op netbeheerders elektriciteit en gas. Stefanie heeft zich vooral beziggehouden met kwaliteitstoezicht (betrouw¬baarheid, veiligheid, etc.) en codewijzigingen (regels voor de energiemarkt). Daarnaast was Stefanie vanuit de ACM betrokken bij de experimentenregeling voor decentrale duurzame experimenten. Stefanie heeft een bachelor in Technische Natuurkunde en een master in Sustainable Energy Technology met de specialisatie ‘Energy and Society’ (Innovatiewetenschappen). Haar interesse ligt dan ook op het raakvlak van techniek en maatschappij.