Rekentool milieudruk verpakkingen

Het doel van de rekentool Milieudruk Verpakkingen is om de klimaatimpact en energie-inhoud van koffie- en theeverpakkingen te berekenen. De gebruiker kiest zelf een bepaalde verpakking en vervolgens wordt de hele keten van de verpakking beschouwd: materialen, productiemethode, transport en afvalverwerking.
De tool geeft de gebruiker veel mogelijkheden om specifieke gegevens in te voeren. De impact van de verpakkingen worden berekend per kopje koffie/thee, per consumentenverpakking (pak koffie/thee), of voor alle verpakkingstypen los.

SUEZ-Ecoscan: milieueffecten afvalverwerking

Voor SUEZ heeft CE Delft de Ecoscan ontwikkeld, waarmee bedrijven zien wat milieueffecten van hun afvalverwerking zijn en hoe zij die kunnen verminderen. CE Delft heeft de kentallen en milieuberekeningen verzorgd en de rekentool gemaakt waarop de webversie is gebaseerd. De scan meet niet alleen de CO2-uitstoot, maar brengt ook diverse andere milieufactoren in beeld.

Modint Ecotool voor textielproducten

Voor Modint, branchevereniging voor mode, interieur en textiel, heeft CE Delft de Modint Ecotool ontwikkeld. Met deze rekentool kunnen bedrijven in de textielproductie inzicht krijgen in de milieu-impact van textielproducten door de gehele levenscyclus heen. Gebruikers kunnen zelf een produkt opbouwen, van vezel tot afdanking via productieprocessen en gebruik van het textielproduct. Ook kan de gebruiker zelf eigen processen definiëren en op de ‘Scorecard’ het resultaat voor vijf milieueffecten zien. CE Delft heeft de tool ontworpen, vormgegeven, geprogrammeerd en leverde de achtergrondgegevens (milieu-informatie) en milieuberekeningen.

Rekentool: verwerking van aardappelreststromen

Een groot aantal bedrijven in Nederland heeft zich gecommitteerd aan de meerjarenafspraken energie (MJA/MEE convenant). Hiervoor rapporteren de bedrijven over hun energiebesparing. Voor bedrijven in de aardappelverwerkende industrie heeft CE Delft een rekentool ontwikkeld waarmee de bedrijven, met de invoer van slechts een handvol parameters, in een handomdraai kunnen inzien wat de energiebehoefte of -winst is van een viertal verwerkroutes voor een viertal aardappelrestproducten. Voor deze tool heeft CE Delft de kentallen en milieuberekeningen verzorgd en de rekentool gemaakt, waarmee ook een webversie is ontwikkeld.