Tools

Wat levert het op?

  • Levert veel meer inzicht dan een rapport
  • Flexibiliteit in resultaten, berekend op basis van (uw) specifieke input
  • De gebruiker kan het milieueffect van verbeteropties zelf verkennen


Wat doet CE Delft?

  • Verzamelt relevante milieugegevens
  • Toolontwerp: functionaliteit, berekeningsstructuur en design


Referenties

Meer informatie:

Marijn Bijleveld of Lonneke de Graaff 015 - 2150 150