True cost

CE Delft True Cost Method
Een transparante wetenschappelijke methode om de totale maatschappelijke impact van producten te bepalen.

Steeds meer bedrijven zien duurzaamheid als een kans. Door besparing op energie- en grondstoffen en hergebruik voegen zij economische waarde toe aan hun productieproces én leveren ze een bijdrage aan een duurzame samenleving. Het is belangrijk dat innovaties worden doorgevoerd in uw productieproces over de gehele waardeketen en prijzen (true cost) spelen daarbij een belangrijke rol. Ze geven informatie over de waarde die de samenleving toekent aan producten, maar ook over de kosten om het product op de markt te brengen.

Sommige producten hebben een maatschappelijke waarde, maar kennen geen prijs. Hierdoor bestaat het risico dat duurzaamheidswinsten onvoldoende tot uiting komen in de productprijzen. CE Delft heeft daarom al in 1996 de True Cost Methode ontwikkeld, die het mogelijk maakt de duurzaamheidsimpact in euro’s uit te drukken. De true costs bepalen we op basis van state of the art kennis en wetenschappelijke inzichten over duurzaamheidseffecten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Met de True Cost methode kunnen we u;

  • Waar zit de grootste duurzaamheidswinst in uw value chain
  • Welke duurzaamheidswinst en economische toegevoegde waarde kunt realiseren; recyclingopties, duurzame inkoop en besparing van grondstoffen en energie;
  • Helder inzichtelijk maken wat de kosten en duurzaamheidswinst zijn van deze maatregelen;
  • Indicatoren voor benchmarken van uw organisatie met andere bedrijven;
  • Kwantitatieve analyse ten behoeve van het Milieujaarverslag

Waarom CE Delft?
CE Delft onderscheidt zich doordat we milieukundige, technische en financieel-economische expertise combineren, die cruciaal zijn om uw productieproces te verduurzamen. Wij hebben al sinds 1996 methoden ontwikkeld om de impact op milieu in geld uit te drukken. Ons Handboek Schaduwprijzen uit 2010 is getoetst door ministeries en een wetenschappelijke begeleidingscommissie waarin ook de planbureaus (CPB, PBL) zitting hadden. De CE Delft True Cost methode is ondermeer gebruikt in adviezen voor bedrijven,  in de Milieubarometer voor het Midden en Kleinbedrijf en in het Jaarverslag 2013 van de Nationale Spoorwegen dat in 2014 de Kristalprijs heeft gewonnen voor meest transparante jaarverslag.

Voor meer informatie:
Sander de Bruyn Geert Warringa