Verduurzaming betonsector

Vanuit de Green Deal hebben Rijkswaterstaat en het MVO-netwerk Beton eind 2012 aan CE Delft gevraagd een analyse te doen van de milieu-impact van betongebruik; de nulmeting voor de carbon footprint van de Nederlandse cement- en betonindustrie.

Daarna zijn maatregelen voor verlaging van de carbon footprint in kaart gebracht in een kostencurve, die vergelijkt de verbeteropties voor CO2-reductie met de kosten per ton vermeden CO2

Vervolgens is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu een aantal verbeteropties uitgewerkt. Een overzicht van de resultaten staat in de Update Prioritering handelingsperspectieven verduurzaming betonketen 2016. Dit rapport vervangt eerdere versies en hiervan is ook een Engelse samenvatting beschikbaar.

Met deze rapporten heeft het MVO Netwerk beton haar getallen en handelingsperspectieven goed op een rijtje. Hiermee is een stevig fundament gelegd voor verdere verduurzaming van de keten. De volgende stap is om ervoor te zorgen dat deze handelingsperspectieven de markt gaan veroveren.

 

 

Rapporten

Update Prioritering handelingsperspectieven verduurzaming betonketen (2016)
Update Prioritering handelingsperspectieven verduurzaming betonketen (2015, vervangen door update 2016)
Handelingsperspectieven voor verduurzaming van de betonketen (2014)
Gespreksagenda voor overleg tussen de Rijksoverheid en het MVO-netwerk Beton (2014)
Prioritering handelingsperspectieven verduurzaming betonketen (2013, vervangen door update 2016)
Milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw (2013)

Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sanne Nusselder