Warmtevraag en -productie

De vraag naar warmte maakt in Nederland een wezenlijk deel van de energievoorziening uit; 40% van de energieproductie wordt er voor ingezet. Dit komt neer op ruim 1.200 PJ. Schone opwekking van warmte kan de Nederlandse overheid helpen bij het halen van de Europese en Nederlandse doelstellingen voor hernieuwbare energie, energiebesparing en klimaatbeleid. Ook het Nederlandse bedrijfsleven kan van dit potentieel profiteren en daar commercieel succes uit halen.
De helft van de warmtevraag bestaat uit laagwaardige warmte (<100°C) voor huishoudens, gebouwen, land- en tuinbouw en industrie, de andere helft wordt ingezet als hoogwaardige proceswarmte in de industrie. De koudevraag is aanzienlijk kleiner en komt van koeling voor kantoorgebouwen, ziekenhuizen, winkels en de voedselverwerkende industrie.

Wat kan CE Delft voor u doen?

Al 40 jaar spelen vraagstukken over warmte (en koude) een rol van betekenis in ons werk. CE Delft speelt een belangrijke rol bij visie- en beleidsvorming, strategische keuzes en instrumentontwikkeling van de Rijksoverheid, brancheorganisaties en bedrijven. Hierdoor heeft CE Delft veel warmtekennis in huis en een duidelijke visie op de rol van warmte in de energievoorziening. Deze expertise passen we toe in projecten op het gebied van:

  • Warmtebeleid (wetgeving, besparingsdoelstellingen, verduurzaming)
  • Strategische advisering (planvorming voor de gebouwde omgeving)
  • Modellering (inpassing van warmte, technische oplossingen)

Deze projecten kennen de volgende doelgroepen en reikwijdten: 

  • Overheid, bedrijfsleven, belangengroeperingen en maatschappelijke organisaties
  • Internationaal, nationaal, regionaal en lokaal
  • Gebouwde omgeving, industrie en land- en tuinbouw

Stadswarmte bij BNR Duurzaam

BNR Duurzaam checkte samen met Het Groene Brein deze bewering van Eneco. “De CO2-uitstoot is bij stadswarmte de helft minder dan bij cv-ketels.”  Factchecker is Benno Schepers, onderzoeker bij CE Delft en lid van het Groene Brein.

Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Benno Schepers

Presentaties

Wonen zonder gas, ervaringen en leerpunten van nieuwbouwwijken zonder gas
Benno Schepers tijdens seminar All Electric Woningen, 18 november 2015
Een warm Amsterdam Noord. Opties voor het verduurzamen van de warmtevoorziening van de bestaande bouw
Benno Schepers, Conferentie Amsterdam-Noord, 23 september 2014
Duurzame warmte voor de gebouwde omgeving

Benno Schepers, Dutch Green Building Week, Arnhem, 22 september 2014
Kansen voor warmte
Frans Rooijers, Lustrumcongres Stichting Warmtenetwerk, 13 februari 2014
Verwarmen met de rest - Voordelen van restwarmtebenutting voor gemeenten en provincies
Benno Schepers, Congres Slimmer met de rest 1 november 2012
Beleid dat warmte uitstraalt.
Jos Benner, 11 maart 2010, naar aanleiding van het 200-200 Manifest van Warmtenetwerk

Artikelen

Meer inzet op restwarmte. Warmtevisie impuls voor grootschalig denken
Bron: Milieumagazine, september 2015