Alle warmtetechnieken voor bewoners

CE Delft heeft een actueel overzicht gemaakt van alle individuele en collectieve warmtetechnieken die bewoners kunnen kiezen voor het verwarmen van hun huis/gebouw of het verkrijgen van warm water. Het gaat hierbij om technieken die bewoners vandaag kunnen kopen en in hun woning kunnen toepassen. De factsheets geven bewoners inzicht in de mogelijkheden die er zijn, de voors en tegens en de randvoorwaarden van de verschillende technieken. 

Bewoners kunnen aan de hand van de factsheets kijken welke mogelijkheden/technieken het best passen bij de oplossing die zij zoeken.

Indien u vragen heeft kunt u die stellen aan uw lokale installatiebedrijf of aan uw energieleverancier.

Individuele technieken

HR-combiketel

Een hoogrendement-combiketel of HR-combiketel is een warmtetechniek voor de productie van ruimteverwarming en warm tapwater. De HR-combiketel verwarmt water door aardgas of groen gas te verbranden. Factsheet HR-combiketel.

 

 

Pelletketel CV

Een CV-ketel op houtpellets (pelletketel CV) is een hernieuwbaar alternatief voor de HR-ketel op aardgas. De pelletketel verbrandt houtpellets met een hoog rendement. Factsheet Pelletketel CV.

 

 

 

HRe-ketel

Een HRe-ketel (ofwel micro-WKK, warmtekrachtkoppeling) is een hoogrendementsketel op gas (aardgas, groengas of waterstof) die naast warmte ook elektriciteit produceert (vandaar de ‘e’ in HRe). Factsheet HRe-ketel.

 

  

Luchtwarmtepomp

Een elektrische luchtwarmtepomp gebruikt energie uit de lucht, die met behulp van elektriciteit wordt opgewaardeerd voor het verwarmen van de woning en eventueel het tapwater. De Factsheet Luchtwarmtepomp wordt momenteel bijgewerkt.

 

  

Bodemwarmtepomp

Een elektrische bodemwarmtepomp gebruikt energie uit de bodem, die met behulp van elektriciteit wordt opgewaardeerd voor het verwarmen van de woning en eventueel het tapwater. Factsheet Bodemwarmtepomp.

 

  

Hybride warmtepomp

De hybride warmtepomp combineert een elektrische warmtepomp met de HR-ketel op gas. De elektrische warmtepomp kan ongeveer voor de helft van de warmtevraag zorgen. Factsheet Hybride warmtepomp.

 

  

Elektrische weerstandsverwarming

Een elektrische weerstandsverwarming zet elektriciteit om in warmte. Dit gebeurt in het verwarmingselement (bijvoorbeeld een radiator) zelf. Er is geen centrale verwarmingsinstallatie nodig, zoals een ketel of warmtepomp. Factsheet Elektrische weerstandsverwarming.

 

  

Infraroodpanelen

Infraroodpanelen (IR-panelen) zetten elektriciteit om in stralingswarmte. Anders dan een cv-systeem met radiatoren, verwarmen de panelen niet de lucht, maar de objecten (en personen) die in het stralingsbereik staan. Factsheet Infraroodpanelen.

 

 

Warmwaterboilers

Een boiler is een goed geïsoleerd voorraadvat waarin een bepaalde hoeveelheid drinkwater wordt opgewarmd, opgeslagen en op temperatuur gehouden. De boiler is met leidingen aangesloten op de tapwaterpunten (kranen/douche). De Factsheet Warmwaterboilers wordt momenteel bijgewerkt.

 

  

Zonneboiler

Een zonneboiler verwarmt water met behulp van de zon. Via collectoren (bijvoorbeeld panelen of buizen) op het dak wordt een vloeistof opgewarmd. De verwarmde vloeistof geeft de warmte af aan het water in een voorraadvat (de boiler). Factsheet Zonneboiler.

 

 

Elektrisch koken

Het alternatief voor koken op aardgas is elektrisch koken. Elektrisch koken is niet nieuw; bijna de helft van de op dit moment verkochte kooktoestellen is elektrisch. Toch is koken op elektriciteit anders dan koken op gas.
In deze factsheet gaan we in op de verschillen tussen koken op elektriciteit versus koken op gas, de kosten die het met zich meebrengt en andere aspecten die van belang zijn. Factsheet Elektrisch koken

 

Collectieve technieken

Hogetemperatuurwarmtenet

Een hogetemperatuurwarmtenet (HT-warmtenet) levert warmte voor ruimteverwarming en warm tapwater. Een collectieve bron verwarmt water dat via een buizensysteem naar de woning wordt vervoerd. In de woning is enkel een afgifteset nodig waar de aanvoer- en afvoerbuis van het warmtenet op worden aangesloten. De afgifteset wordt gekoppeld aan het interne warmteafgiftesysteem, waarmee de woning verwarmd wordt en het warm tapwater op de juiste locaties wordt gebracht. HT-warmtenet.

Lagetemperatuurwarmtenet

Een lagetemperatuurwarmtenet (LT-warmtenet) levert warmte voor ruimteverwarming en warmtapwater. Collectieve bronnen verwarmen water dat via een buizensysteem naar de woning wordt vervoerd. Afhankelijk van de temperatuur in het warmtenet is evt. aanvullend een warmtepomp noodzakelijk. Voor warmtapwater is vrijwel altijd een extra systeem nodig om aan de wettelijke minimale temperatuur van 55°C aan het tappunt te voldoen. Het gebruik van LT-warmte zorgt voor minder energieverlies in het warmtenet in vergelijking tot hogetemperatuurwarmtenetten (HT-warmtenetten), maar vraagt wel om een andere manier van verwarmen van het gebouw. Bovendien moet het gebouw goed geïsoleerd zijn (label D of hoger). LT-warmtenet

Afgiftesystemen

Veel verwarmingstoestellen hebben een afgiftesysteem nodig om de warmte over het huis te verspreiden. Dit afgiftesysteem ontvangt warm water uit het verwarmingstoestel en verspreid via leidingen naar de afgiftepunten, zoals radiatoren of vloerverwarming. Factsheet afgiftesystemen

Warmteopslag voor een woning

Verschillende warmtetechnieken werken efficiënter in combinatie met het opslaan van warmte. Door de opslag vermindert het aantal keren dat de warmtetechniek moet opstarten. Dit betekent minder opstartverliezen en een langere levensduur van de techniek. Ook kan door warmteopslag de piekvraag worden opgevangen. Factsheet Warmteopslag woning

Totaaloverzicht

Alle warmtesystemen op een rij wordt momenteel bijgewerkt.